Post șef serviciu -Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara – 08 octombrie 2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post șef serviciu.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: științe inginereşti, agricole şi silvice, juridice, economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică sau ştiinţe politice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani,
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 25 septembrie 2018;
  • proba scrisă – 08 octombrie 2018;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 08 septembrie 2018