Post șef serviciu Caraş-Severin – Direcţia de Asistenţă Socială Caransebeş – 11 septembrie 2018

Direcţia de Asistenţă Socială Caransebeş, judeţul Caraş-Severin organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – șef serviciu.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă de șef serviciu:

  • diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 septembrie 2018;
  • proba scrisă – 11 septembrie 2018;
  • interviul – 13 septembrie 2018.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Caransebeş, Str. Teiuşului nr. 24, judeţul Caraş-Severin, telefon: 0255/512.022.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 22 august 2018