Post șef birou – Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti – 23 iulie 2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcții  vacante, dintre care:

  • 1 post – șef birou.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă de șef birou:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile ştiinţelor inginereşti, agricole şi silvice, juridice, economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică sau ştiinţe politice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 iulie 2018;
  • proba scrisă – 23 iulie 2018;
  • interviul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 23 iunie 2018

Accesați: Posturi psiholog (11-17 iunie 2018)