Post șef birou – Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne – Biroul Suport Tehnic – 25 septembrie 2018

Având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat la M.A.I. cu nr. 12724 din 07.05.2018, Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de șef birou la Biroul Suport Tehnic din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzută la poziția 29 din statul de organizare al unităţii.

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale și se va desfăşura la sediul Centrului de Psiho-sociologie al Ministerului Afacerilor Interne, în data de 25 septembrie 2018.

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne, 15 august 2018