Sari la conținut

Post psihopedagog Vâlcea – Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea – 17 decembrie 2018

Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – psihopedagog, cu timp parţial (1/4 normă) – Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism “Mara”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de psihopedagog:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in specializarea psihopedagogie specială;
  • condiţii de vechime: minimum 1 (un) an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 04 decembrie 2018;
  • proba scrisă – 17 decembrie 2018;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține la  Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, strada Matei Basarab nr. 28. bloc 113, telefon 0250/741088.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 21 noiembrie 2018

Accesați: Posturi psiholog (12-18 noiembrie 2018)