Sari la conținut

Post psiholog Cluj-Napoca – Centrul Bugetar de Administrare Creşe Cluj-Napoca – 08 noiembrie 2018

Centrul Bugetar de Administrare Creşe Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – psiholog.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de psiholog:

  • absolvent al facultăţii de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei în domeniul psihologie, specialitatea psihologie;
  • absolvent al ciclului II de studii – studii universitare de master în specialitatea psihologie clinică;
  • atestat de liberă practică, treapta de specializare practicant, forma de atestare autonom, în specialitatea psihologie clinică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 31 octombrie 2018;
  • proba scrisă – 08 noiembrie 2018;
  • interviul – 15 noiembrie 2018.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Bugetar de Administrare Creşe din Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 15, judeţul Cluj, telefon 0264/458.320.

Sursa: Centrul Bugetar de Administrare Creşe Cluj-Napoca, 19 octombrie 2018

Accesați: Posturi psiholog (08-14 octombrie 2018)