Post ofițer de poliție – Agenția Națională Antidrog, 12 septembrie 2019

Agenţia Naţională Antidrog organizează examen/concurs în vederea ocupării unor posturi vacante de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Programe, dintre care:

  • 1 post de ofiţer specialist II în cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Programe, prevăzut la poziţia nr. 95/a din Statul de Organizare al Agenţiei Naţionale Antidrog, prin modalitatea încadrării directe.

Documentele necesare înscrierii la examen/concurs vor fi depuse personal la Agenţia Naţională Antidrog – Biroul Resurse Umane din bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sector 3, Bucureşti, în perioada 24.07 – 31.07.2019.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de ofițer specialist II:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau sau echivalentă sau studii superioare de licenţă ciclul I Bologna în următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale şi ştiinţe umaniste şi arte;
  • certificat/adeverinţă/atestat din care să rezulte cunoaşterea limbii engleze – nivel minim B1 (scris/vorbit/citit).

Anunț concurs ofițer de poliție, Agenția Națională Antidrog – 12 septembrie 2019.pdf

Relații suplimentare se pot obține la sediul situat în Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sector 3, Biroul Resurse Umane, telefonul 021/3243030, interior 21752.

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne, 23 iulie 2019

Accesați: Selecție de articole – 2019