Post inspector de muncă – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți – 27 august 2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – inspector de muncă – Compartiment Control Muncă Nedeclarată.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă de inspector de muncă:

  • studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă, în domeniile fundamentale – ştiinţe inginereşti, știinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe politice;
  • perfecţionări (specializări) – certificat absolvire curs inspector resurse umane;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 27 august 2018;
  • interviul – 30 august 2018.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți, din Drobeta-Turnu Severin, b-dul Carol I nr. 3, telefon 0252/314.907.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 10 iulie 2018

Accesați: Posturi psiholog (02-08 iulie 2018)