Post expert (psiholog) București – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, București – 19 noiembrie 2018

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, București organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – expert debutant (psiholog) – Compartimentul cunoaştere şi asistenţă psihologică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de expert debutant (psiholog):

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată;
  • perfecţionări/specializări: master în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
  • atestate de liberă practică, aflate în perioada de valabilitate, în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România şi ale H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale şi în una dintre specialităţile Psihologie clinică sau Psihoterapie;
  • contracte de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialităţile menţionate anterior, aflate în perioada de valabilitate.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 noiembrie 2018;
  • proba scrisă – 19 noiembrie 2018;
  • interviul – 22 noiembrie 2018.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“, din Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 68 – 72, sector 5, telefon 021/3194880, interior 136, 135.

Sursa: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, București, 26 octombrie 2018