Sari la conținut

Post director executiv – Direcţia de Asistenţă Socială Haţeg, judeţul Hunedoara – 06 august 2018

Direcţia de Asistenţă Socială Haţeg, judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – director executiv.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă de director executiv:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: asistenţă socială, sociologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie, management, finanţe, contabilitate (pot participa la concurs şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice);
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 iulie 2018;
  • proba scrisă – 06 august 2018;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 03 iulie 2018

Accesați: Posturi psiholog (25 iunie – 01 iulie 2018)