Post consilier Hunedora – Consiliul Județean Hunedoara – 09 octombrie 2018

Consiliul Județean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – consilier debutant.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă de consilier debutant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, în unul din următoarele domenii de licenţă: ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică; psihologie, specializarea psihologie.

Tematică și bibliografie concurs Consiliul Județean Hunedoara – 09 octombrie 2018

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 18 septembrie 2018;
  • proba scrisă – 09 octombrie 2018;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Hunedoara din Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Județul Hunedoara, telefon 0254/211.350, interior 182.

Sursa: Consiliul Județean Hunedoara, 01 septembrie 2018