Post consilier București – Secretariatul General al Guvernului, 10 septembrie 2019

Secretariatul General al Guvernului organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post de consilier IA, la Direcția pentru Strategii Guvernamentale – Serviciul Transparență Instituțională Comunicare Publică și Promovare Strategii Guvernamentale.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 septembrie 2019;
  • proba scrisă – 10 septembrie 2019;
  • proba interviu.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de consilier IA:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: sociologie, psihologie;
  • vechime în specialitate – minimum 6 ani.

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul General al Guvernului, Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, telefon 021/3143400, interior 1167.

Sursa:  https://sgg.gov.ro/new/anunt-109/, 28 august 2019

Accesați: Posturi psiholog (19-25 august 2019)