Oportunități de angajare psiholog – MApN; dep.dos. mai 2023

Unitatea Militară 01867, Mihai Bravu – psiholog (1 post) | condiții specifice: studii superioare de lungă durată (4 ani cu diplomă de licenţă) sau absolvent învăţământ tip Bologna finalizat – 3 ani studii universitare de licenţă + 2 ani studii universitare masterale, în domeniul psihologie/ psihosociologie; atestat de liberă practică, cel puțin într-unul din următoarele domenii: Apărării, ordinii publice și siguranței naționale; Psihologie clinică; Psihoterapie; Consiliere psihologică. Treapta de specializare – supervizare. Depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 mai 2023. Unitatea este ușor accesibilă datorită mijloacelor de transport disponibile, este localizată la aproximativ 40 km de București și Giurgiu.

Unitatea Militară 02515, Bucureşti – psiholog (1 post) | condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință Psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență: Psihologie; vechime în specialitate necesară: minim 1 an; atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din România; atestat de liberă practică în una din specialitățile: Psihologie clinică/Consiliere psihologică/Psihoterapie, autonom, eliberat de Colegiul Psihologilor din România. Depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 mai 2023.

Unitatea Militară 02540, Breaza – expert debutant gr.III-I (psiholog, 1 post) | condiții specifice: studii universitare cu diplomă de licenţă, specializarea psihologie; atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, treapta de specializare minim “practicant în supervizare”. Depunerea dosarelor de concurs până la data de 12 mai 2023.

Deoarece am identificat dificultăți privind disponibilitatea volumelor/actelor normative consemnate în conținuturile de concurs, accesați volume și acte normative.pdf

Analizând anunțurile de concurs publicate anterior, pentru un procent din posturi nu au existat candidați iar în cazul înscrierii la concurs, o parte din posturi nu este încadrată (nota obținută nu a fost de trecere).