Sari la conținut

Nomenclator programe de studii universitare nivel licență (2019-2020)

Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020

Arad

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ – Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Brașov

Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF, ID)

Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

București

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București – Facultatea de Ştiinţe Politice – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București – Facultatea de Informaţii – Domeniul de licență Ştiinţe militare, informații și ordine publică, Specializarea psihologie – informații (IF)

Universitatea „Titu Maiorescu” – Facultatea de Psihologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF, ID)

Universitatea Hyperion – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Universitatea „Spiru Haret” – Facultatea de  Psihologie și Științele Educației – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF, IFR, ID)

Universitatea Ecologică din Bucureşti – Facultatea de Psihologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF, IFR)

Cluj-Napoca

Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF, ID)

Universitatea „Babeş-Bolyai” – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (în limba maghiară), (IF, ID)

Constanța

Universitatea „Ovidius” Constanța – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța – Facultatea de Psihosociologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Galați

Universitatea „Danubius” din Galați – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Iași

Universitatea „Al. I. Cuza“ – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF, ID)

Universitatea „Petre Andrei” din Iași – Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei  și Asistență Socială – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Oradea

Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Pitești

Universitatea din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga”– Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Facultatea de Ştiinţe ale Educației – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Timișoara

Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Sociologie şi Psihologie – Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Târgu-Mureș

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei -Domeniul de licenţă Psihologie, Specializarea Psihologie (IF)

Informațiile prezentate în această rubrică au caracter informativ. Încercați să obțineți adresele și celelalte elemente necesare din surse directe (accesați site-ul Ministerului Educației și Cercetării)