Sari la conținut

MMPI R – 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory R – 2)

Acest instrument psihologic este opera lui Butcher, Graham, Ben-Porath, Tellegen, Dahlstrom și Kaemmer (2001 apud Munteanu, Livinți și Iliescu, 2012) și este adaptat în România de Cornelia-Eugenia Munteanu, Raluca Levinți și Dragoș Iliescu. Este cel mai cunoscut instrument care se utilizează în evaluarea personalității și psihopatologiei adulților atât în mediul clinic, cât și în cel de cercetare. O muncă anticipatorie a ceea ce este astăzi acest instrument psihologic a fost desfășurată în România de profesorii Pitariu (Universitatea „Babeș-Bolyai”) și Nicolae Mitrofan (Universitatea din București).

MMPI-2 este menit să evalueze o serie de atribute ale personalității pentru o singură administrare. Acesta deține 567 de itemi însumând 120 de scale: minciună, isterie, autoprezentare la superlativ, ostilitate supracontrolată, refulare, anxietate, forța Eului, problem în muncă, discomfort social, manie, deviere psihopată, depresie etc. Cu alte cuvinte, un test de personalitate care a rămas pe primul loc în topul testelor de personalitate.

Accesați: Metode și tehnici de evaluare și asistență psihologică