Minutul de lectură: tulburările somatoforme

Tulburările somatoforme (F45.0-F45.9) se caracterizează prin prezentarea unor simptome fizice multiple, de obicei recurente și schimbătoare, cu afectarea semnificativă a funcționării, inclusiv a funcționării în plan social și ocupațional. Aceste simptome apar în ciuda rezultatelor medicale negative sau a unor rezultate medicale care nu sunt suficiente pentru a justifica existența simptomelor.