Minutul de lectură: notarea gândurilor negative disfuncționale

După ce subiectul a reușit să se relaxeze suficient, i se va cere să noteze pe o foaie de hârtie ce gânduri îi trec prin minte atunci când se simte speriat, deprimat, vinovat etc.

Îndeplinirea acestei sarcini presupune un anumit exercițiu, pentru ca subiectul să învețe să realizeze distincția dintre gânduri și stări afective.

La început, i se poate cere să noteze stările afective, și apoi gândurile care stau la baza lor, după modelul:

  Emoție – „Mă simt speriat”      

   Gând – „Nu voi putea face față acestei situații”

Identificarea tipului de vorbire interioară cu conținut negativ

Subiectul va încerca să identifice subpersonalitatea dominantă generatoare de distorsionări cognitive și care sunt acestea din urmă.

Înlocuirea gândurilor negative automate cu afirmații (gânduri) alternative pozitive

Pacientul va răspunde fiecărui gând negativ notând un gând alternativ rațional. Aceste gânduri alternative se vor formula la persoana întâi, în timpul prezent, fără să conțină negații; de asemenea, credibilitatea lor este foarte importantă pentru persoana în cauză.

Sursa: Ameliorarea performanțelor individuale prin tehnici de psihoterapie. Autor: Irina Holdevici