Minutul de inspirație: unul, puţini, sau mulţi?

Vechii greci aveau o minte logică. Ei s-au întrebat cu privire la ce este important într-o cetate. Iar unul dintre răspunsurile lor a fost: numărul celor care conduc.

Avem trei posibilităţi: unul, puţini sau mulţi. Acolo unde conduce unul, regimul politic se numeşte MONARHIE (monos – singur + archon – conducător). Regimul unde conduc cei puţini este o ARISTOCRAŢIE (aristos – cel mai bun, nobil + kratos – putere). Iar regimul unde conduc cei mulţi, întregul popor, este o DEMOCRAŢIE (demos – popor).

Sursa: Cum alegem? Un portret al democrației pe înțelesul tuturor. Autor: Cătălin Avramescu