Mathnawi – poeme, parabole şi învăţături sufite – Rumi

Jalāl ud-Dīn Rūmī este unul dintre cei mai cunoscuți maeștri sufi din toate timpurile. Supranumit uneori și „Sultanul Iubirii”, Rūmī a fost o personalitate complexă: poet, jurist, cărturar al Islamului, teolog și mistic, fondator al ordinului Mevlevi (cunoscut și ca „ordin al dervişilor rotitori”, datorită adeziunii adepților săi la practica ceremoniei spirituale Sama – ritual complex care include cântul, dansul inițiatic și o sumă de alte practici interne).

„Fără îndoială, Rūmī a fost unul dintre cei mai mari poeţi mistici ai Islamului şi un geniu al literaturii universale. El a marcat, cu o amprentă de neşters, gândirea religioasă musulmană şi opera lui constituie o sursă de meditaţie şi de viaţă spirituală.”

Descriere CIP a Bibliotecii Naţionale a României: Mathnawi – poeme, parabole şi învăţături sufite / Djalal-ud-dIn Rumi; trad. din engleză de Walter Fotescu. – București: Herald, 2019