Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004

Un proiect de lege depus la Senat obligă părinții să meargă la ședințe de consiliere psihologică de specialitate, dacă instanța constată că unul dintre aceștia este împiedicat de către celălalt părinte, ori de restul familiei, să aibă legături personale cu copilul.

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată

Articol unic – Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, se modifica și se completează, după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 17 se completează și va avea următorul conținut:
„(1) Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament, abuzul emoțional exercitat asupra acestuia prin alienare parentală, fiind interzis.”

2. Alineatul (4) al articolului 17 se completează și va avea următorul conținut:
„(4) în caz de neînțelegere între părinți cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu copilul. Instanța va stabili un program, ținând cont de evaluarea psihologică a minorului, precum și a ambilor părinți, întocmită la solicitarea acesteia, pe parcursul soluționării litigiului și în funcție de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire și educare ale acestuia, de intensitatea legăturii afective dintre copil si părintele la care nu locuiește, de comportamentul acestuia din urmă, precum și de alte aspecte relevante în fiecare caz în parte.”

3. După alineatul (4) al articolului 17 se introduce un nou alineat (4^) care va avea următorul conținut:
„(4^) Atunci când instanța constată că dreptul părintelui de a avea legături personale cu copilul, este afectat prin exercitarea unui abuz emoțional de natura alienării parentale asupra minorului, aceasta va obliga ambii părinți și la efectuarea unor ședințe de consiliere psihologică de specialitate.”

4. Alineatul (1) al articolului 94 se completează și va avea următorul conținut:
„(1) Prin abuz asupra copilului se înțelege orice acțiune voluntară a unei persoane care se află într-o relație de răspundere, încredere sau de autoritate față de acesta, prin care sunt periclitate viața, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială. Integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, și se clasifică drept abuz fizic, psihologic, sexual, economic și emoțional, exercitat și prin alienare parentală, cu scopul ca minorul să respingă pe unul dintre părinți sau de a împiedica construirea și menținerea legăturilor personale dintre minor și părintele sau, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament”.

Link: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156097

19 mai 2022