Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti – posturi vacante – psiholog specialist

Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unor functii contractuale de executie, dintre care:

  • 1 post – psiholog specialist.

Conditii specifice:

  • diploma de licenta in specialitate;
  • examen de grad specialist;
  • atestat de libera practica in specialitatea psihologie clinica, pe treapta de specializare specialist, forma de atestare: autonom;
  • minimum 4 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

  • depunerea dosarelor de concurs, pana la data de 05 iulie 2017;
  • proba scrisa;
  • interviul.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, Serviciul RUNOS, telefon 0213/195 087.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala .

Sursa: icfundeni .