În căutarea fericirii – Bertrand Russell

În căutarea fericirii – Bertrand Russell

Cum nici un om nu poate fi atotputernic, o viaţă dominată exclusiv de setea de putere nu poate să nu întâmpine, mai devreme sau mai târziu, obstacole de nedepăşit. Numai o formă de nebunie poate sta în calea conştientizării acestui fapt, deşi dacă un om este destul de puternic, îi poate întemniţa sau executa pe cei care îi atrag luarea‐aminte. Represiunea politică  şi refularea psihanalitică merg astfel mână‐n mână.

Nici o mare înfăptuire nu e posibilă fără o muncă tenace, atât de absorbantă şi de dificilă  încât celui în cauză  îi rămâne prea puţină  energie pentru distracţiile mai obositoare, cu excepţia celor ce servesc la recuperarea energiei fizice în timpul sărbătorilor, cel mai bun exemplu în acest sens fiind alpinismul.

Una dintre cele mai redutabile cauze ale nefericirii este, imediat după grija temătoare, invidia.

Nu numai că persoana invidioasă urmăreşte să pricinuiască un rău celui pe care‐l invidiază, şi asta ori de câte ori o poate face nepedepsit, dar prin invidie devine şi ea însăşi nefericită.

Invidia este, de fapt, o formă a unui viciu, în parte moral, în parte intelectual, care constă în a nu vedea niciodată lucrurile în ele însele, ci doar în relaţia lor cu altceva. Eu câştig, să zicem, un salariu suficient ca să‐mi acopere nevoile. Ar trebui să fiu mulţumit, dar iată că  aflu despre altcineva, despre care cred că  nu‐mi e superior în nici o privinţă, că  primeşte un salariu de două ori cât al meu. Din acea clipă, dacă sunt o fire invidioasă, satisfacţiile pe care ar putea să mi le procure ceea ce am pălesc şi începe să mă roadă un sentiment de nedreptate.

Cele mai intense bucurii sunt trăite în momentele când mintea e cea mai activă şi când cele mai puţine lucruri sunt uitate. Acesta e, într‐adevăr, unul din cele mai bune criterii ale fericirii.

Fericirea autentică şi deplină este legată indisolubil de cel mai deplin exerciţiu al facultăţilor noastre şi de cât mai profunda înţelegere a lumii în care trăim.

Accesați: Cărți care au schimbat percepțiile unor generații întregi