Funcții vacante – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, Bucureşti – 20 iunie 2018

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, București organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie sau management, finanţe, contabilitate (pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice);
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 06 iunie 2018;
  • proba scrisă – 20 iunie 2018;
  • interviul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 18 mai 2018