Frica și anxietatea

Asemănări între frică și anxietate – Rachman (2004)

  • Prezența sau anticiparea pericolului sau a disconfortului
  • Teamă anticipativă intensă și disconfort
  • Activare sporită
  • Stări neplăcute/negative
  • Induse de senzații corporale

Deosebiri între frică și anxietate – Zeidner și Matthews (2011)

FricăAnxietate
Amenințarea este prezentă și identificabilă                     danu
Evocată de indicii specificedanu
Asocierea cu amenințarea este rezonabilădanu
De obicei episodică (declanșare și oprire specifică)danu
Calitatea generală a unei urgențedanu
Calitatea generală de vigilență susținutănuda