Formular 230 CIRA

Prin completarea formularului 230, aveți șansa de a contribui la îmbunătățirea vieții unui copil cu nevoi speciale, beneficiar al Asociației CIRA.

Formularul îl puteți găsi la sediul centrului din str. Dna Ghica, nr. 133, Sector 2 sau îl puteți descărca.

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloacele electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.