Formare profesională continuă în domeniul psihologiei – octombrie 2018