Formare profesională continuă în domeniul psihologiei – noiembrie 2018