Formare profesională continuă în domeniul psihologiei – februarie 2018

Formare profesională continuă în domeniul psihologiei – februarie 2018

08-10 februarie 2018 – Tehnici de psihoterapie cognitiv comportamentală și analiză comportamentală aplicată în tulburările de spectru autist (modulul I)

10 februarie 2018 – Workshop: Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securității naționale – ediția a V-a

10 februarie 2018 – Workshop: Evaluare și intervenție clinică în traumă

10-11 februarie 2018 – Workshop: Evaluare și psihodiagnostic în psihologia clinică. Elaborarea protocolului examenului psihologic

10-11 februarie 2018 (modul I și II) – Curs de bază în adicții – Abordarea terapeutică a tulburărilor cauzate de uzul de substanțe

10-11 februarie 2018 – Workshop: Evaluare și intervenție în tulburările de adicție: comportament alimentar, dependențe și toxicodependențe

10-11 februarie 2018 – Workshop: Evaluare clinică, psihodiagnostic și intervenție la copil și adolescent

11 februarie 2018 – Workshop: Evaluarea complexă psihodiagnoza și psihopedagogica – alcătuirea raportului/ profilului psihologic și planul de intervenție personalizat

17 februarie 2018 – Workshop: Managementul modern al serviciilor de psihologie aplicată în domeniul securității naționale – ediția a V-a

17 februarie 2018 – Workshop: Instrumente utilizate în evaluarea și expertiza psihologică clinică a adultului

17-18 februarie 2018 – Workshop: Tulburările de limbaj și specificul terapiei logopedice în dislalie și dislexo-disgrafie

18 februarie 2018 – Workshop: Evaluare și expertiză psihologică clinică a copilului cu dizabilități

20 și 27 februarie 2018 – Workshop: Evaluare, expertiză și intervenție psihologică clinică primară în abuzul sexual la copil

24 februarie 2018 – Workshop: Dislexia, disgrafia și discalculia la copil: strategii de psihodiagnostic clinic și intervenție educațională

24 februarie 2018 – Workshop: Metode și tehnici de evaluare și psihodiagnostic în conformitate cu DMS-V: Anxietatea la adulți și copii

24 februarie 2018 – Curs: Psihodiagnostic și prognostic proiectiv

24 februarie 2018 – Workshop: Teste, metode și tehnici utilizate în psihologia clinică pentru evaluarea persoanelor cu dizabilități (nevoi speciale) – copii

24-25 februarie 2018 – Workshop: Afazia – evaluare, tehnici și metode de recuperare

24-25 februarie 2018Workshop: Teste, instrumente folosite în psihodiagnostic și evaluare psihologică

25 februarie 2018 – Workshop: Evaluare și intervenții în burnout, echilibru între viața profesională și personală