Formare de bază în psihologie clinică – Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Psihanalitică din Bucureşti – 2018

Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Psihanalitică din Bucureşti

Centrul SELF, Centrul de Consiliere și Psihoterapie

Formare de bază în psihologie clinică

cu durata de 2 ani

http://psihologieclinica.centrulself.ro

Cursul de formare este acreditat de către Colegiul Psihologilor din România.

El se adresează absolvenților facultăților de psihologie și va începe în luna septembrie 2018. 

Cursurile au loc în 2 week-end-uri pe lună (sâmbăta și duminica) la București.

Cursul are un puternic caracter aplicativ, punem accentul pe stagiile de practică coordonate de psihologi principali (în spitale de psihiatrie și instituții de protecție a familiei și copilului), pe supervizare, pe aplicații practice. Seminariile conțin o bogată cazuistică împărtășită de formatori cu experiență în domeniul clinic și terapeutic. Seminariile nu sunt centrate doar pe oferirea de informații ci mai ales pe dezvoltarea abilităților de lucru, pe dezvoltarea unor instrumente și strategii concrete în fața dificultăților reale întâlnite în activitatea psihologului clinician. Cursanții sunt invitați să participe activ și creativ la activitățile de formare.

Acest curs este destinat obținerii atestării de Psiholog Clinician Autonom, atestare emisă de către Colegiul Psihologilor din România în urma absolvirii cursului.

NOTĂ : Pentru cei care urmează acest curs pentru obținerea atestării de Psiholog Clinician Autonom NU mai este necesară parcurgerea unui Master în domeniul psihologiei clinice în cadrul unei facultăți. Conform regulamentului Colegiului Psihologilor din Romania:

Pentru psiholog practicant sub supervizare (Nivel I)

Pentru specialitatea psihologie clinică) se cere  dovada formării inițiale (diplomă de licență și foaie matricolă) “; Notă : Așadar prima treaptă se poate obține doar cu diploma de licență.

Conform regulamentului Colegiului Psihologilor din România: Psihologul practicant sub supervizare poate să îşi exercite profesia cu condiţia încheierii şi executării contractului de supervizare profesională cu un supervizor certificat în specialitatea psihologie clinică. În termen de 3 ani calendaristici (termen de valabilitate a atestatului de liberă practică pentru psihologul practicant sub supervizare) de la obținerea atestatului de liberă practică având nivelul de competență psiholog practicant sub supervizare trebuie să parcurgeți/realizați în mod obligatoriu următoarele: “finalizarea studiilor universitare de master sau doctorat în specialitate, avizat profesional de către CPR, organizate de către o instituție de învățământ superior acreditată sau  finalizarea formării profesionale complementare în specialitate, organizată de către un furnizor de formare profesională avizat profesional de către CPR, fiecare având o durată de 2 ani; Finalizarea formării profesionale complementare necesare pentru Nivelul II, psiholog practicant autonom, se certifică de către furnizorii de formare profesională avizați de către Colegiul Psihologilor din România, prin eliberarea unui certificat sau a unei diplome de absolvire.

Puteți consulta dovada acreditării ACPPB de către Colegiul Psihologilor din România aici: http://psihologieclinica.centrulself.ro/acreditare/

Tematica cursurilor pentru Formarea de bază (complementară) în psihologie clinică:

Bazele psihologiei clinice

Psihodiagnoza clinică a adultului

Psihodiagnoza familiei, copilului, adolescentului, adultului (vârstnic), familiei, cuplului

Tehnici proiective în psihodiagnoza adultului

Evaluare psihologică în expertiza capacităţii de muncă a bolnavilor psihici și psihosomatici

Evaluarea și intervenția în situații deosebite (abuz, adopție, plasament, consum de droguri, traumă și stress)

Evaluarea copilului folosind tehnici nestandardizate, expresiv-creative

Psihopatologia adultului

Introducere în psihiatrie

Psihosomatică

Introducere în consilierea psihologică

Comunicarea în psihologia clinică

Psihologia familiei și cuplului

Cercetarea în psihologie clinică

Practica de specialitate

Supervizare

Formatorii sunt psihologi clinicieni principali și supervizori / consilieri / psihoterapeuţi principali acreditaţi de către Colegiul Psihologilor din România.

Formatori în cadrul cursului:

-Gabriel Balaci, psiholog clinician principal, supervizor.

-Andrei Constantinescu, psiholog principal, psihoterapeut, supervizor în psihoterapie.

-Georgiana Dobrescu, psiholog clinician principal, supervizor, psihoterapeut.

-Mihaela Drăgan, psiholog clinician principal, supervizor.

-Matei Georgescu, psiholog principal, consilier în psihologie, psihoterapeut, supervizor în consiliere și psihoterapie.

-Cristiana Haica, psiholog clinician principal, supervizor.

-Corneliu Irimia, psiholog principal, consilier în psihologie, psihoterapeut, supervizor în psihoterapie.

-Simona Trifu, psiholog clinician principal, supervizor, psihoterapeut.

-Alina Andries, psihoterapeut, lector universitar.

Prezentarea detaliată a formatorilor: http://psihologieclinica.centrulself.ro/formatori/

Descrierea cursului :

Cursurile (cu o durată de 21 ore/lună timp de 2 ani) au loc la sediul din strada Crișana, sector 1 (zona str. Berzei – str. Berthelot – Casa Radio, Bucureşti).

Cursul cuprinde 510 ore de seminarii teoretico-clinice în 24 de luni de curs.

Costul cursului: 350 de lei pe lună (pentru 21 de ore de curs).

Modalități de înscriere

Înscrierile se fac în perioada 15 aprilie 2018 – 20 iulie 2018.

Cererea de înscriere la curs se va face prin email la adresa : psihologieclinica@centrulself.ro

Cererea va conține un CV și o Scrisoare de intenție (în care prezentați motivația dumneavoastră pentru a urma acest curs). Veți primi o confirmare a faptului că am primit aplicația dvs.

Două interviuri de selecție (realizate cu psihologi principali) vor avea loc în lunile aprilie – iulie 2018, în funcție de data la care trimiteți aplicația. Programările pentru interviu se fac de către ACPPB.

Interviul durează aproximativ 30 de minute. Taxa pentru un interviu este de 80 Ron și se plătește în momentul susținerii interviului. 

Informații suplimentare: Corneliu Irimia, doctor în psihopatologie al Universității Paris 7, Denis Diderot, coordonatorul cursului, preşedinte al ACPPB, email: psihologieclinica@centrulself.ro

Scopul cursului de formare

La finalizarea cursului, psihologul clinican va avea următoarele competențe:

I. Diagnostic și evaluare clinică

investigarea și diagnosticul tulburărilor psihice și a altor condiții de patologie care implică în etiopatogeneza lor mecanisme psihologice

evaluarea stării de sănătate psihică

evaluare cognitivă și neuropsihologică

evaluare comportamentală

evaluarea personalității

evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri

evaluarea contextului familial, profesional, social, cultural în care se manifestă problemele psihologice

evaluarea gradului de discernământ al persoanelor.

II. Intervenție psihologică

optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere

consiliere și terapie suportivă

consilierea în situații de criză și asistența bolnavilor terminali

intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale

educație pentru sănătate, promovarea sănătății

consiliere specifică obiectivelor medicale.

Metode pedagogice utilizate în cadrul cursului de formare

Intervenţii interactive 

Studii de caz 

Joc de rol 

Lucru în grupuri mici 

Prelegerea 

Interpretarea şi comentarea unor videocasete 

Supervizare

De ce să alegeţi un curs de formare în cadrul ACPPB?


– Asociaţia are deja o bogată experienţă de formare. Începând cu anul 2005, programele ACPPB de formare profesională au inclus peste 300 de persoane.


– Echipa de formatori a ACPPB cuprinde psihologi principali / formatori / supervizori, cu formare teoretică şi clinică postuniversitară la nivel de master şi doctorat. Formatorii ACPPB contribuie cu bogata lor experienţă la procesul de transmitere a competenţelor teoretice şi clinice.

-Cursul are un puternic caracter aplicativ, punem accentul pe stagiile de practică, pe supervizare, pe aplicații practice. Seminariile conțin o bogată cazuistică împărtășită de formatori cu experiență în domeniul clinic și terapeutic. Seminariile nu sunt centrate pe oferirea de informații ci pe dezvoltarea abilităților de lucru, pe dezvoltarea unor instrumente și strategii concrete în fața dificultăților reale întâlnite în activitatea psihologului clinician. Participanții sunt invitați să participe activ și creativ la activitățile de formare.

– ACPPB este o asociaţie acreditată de Colegiul Psihologilor din România pentru formarea de bază şi continuă în psihologie clinică. Aceasta asigură candidaţilor certitudinea că vor putea lucra autorizat după încheierea formării profesionale în cadrul ACPPB.

– Seriozitatea echipei de formatori, interes pentru dezvoltarea personală a candidaţilor, supervizarea de bună calitate a activităţii lor profesionale, consultanţa adresată candidaţilor pe întreaga durată a procesului de formare profesională. 

-Existența unor contacte susținute cu organizații profesionale și profesioniști din străinătate (Franța, Israel, Anglia, Ungaria) care se concretizează în susținerea de work shop-uri în cadrul ACPPB, susținute de psihologi din străinătate.

– O atmosferă de lucru colegială, bazată pe respectul adresat cursanţilor, pe încurajarea participării active și creative la procesul de formare, pe crearea unui mediu favorabil dezvoltării profesionale a candidaţilor şi membrilor ACPPB.

Informații despre Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Psihanalitică din Bucureşti: http://www.acppb.ro

Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Psihanalitică din Bucureşti (ACPPB) este o asociaţie profesională înfiinţată în anul 2005 şi acreditată de către Colegiul Psihologilor din România pentru a realiza formarea de bază a  psihologilor clinicieni – pentru treapta de psiholog clinician autonom. ACPPB realizează deasemenea formarea de bază a consilierilor în psihologie precum și a psihoterapeuților cu orientare psihodinamică. În prezent, ACPPB are 90 de membri și 60 de candidați.

În cadrul ACPPB funcționează un  Centru de Consultaţii – http://centrulself.ro/

Asociația publică revista : Față în Față cu Psihologul, Revista on-line de Psihologie.