Formare continuă: Workshop „Managementul traumei în accidentele colective”

Data: 21 martie 2020

Locație: Arad

Workshop-ul se va desfășura la sediul CJRAE Arad. Durata: 10 ore

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din România ca formare profesională continuă și este avizat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor cu 10 credite profesionale.

Specialitatea profesională în care sunt valabile creditele CPR: în toate specialitățile în care se solicită o treaptă profesională superioară în regim autonom (din martie 2019 – prezent sunt necesare minimum 10 credite în profesie/an).

Taxa de participare: 350 lei

Organizatori: Zagorka Svetlana, Roxana Maier

Formator: Roxana Maier

Telefon: 0726/172.427

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?