Aspecte practice din domeniile psihologia transporturilor și psihologia muncii și organizațională. Variante metodologice

Curs de formare continuă: Aspecte practice din domeniile psihologia transporturilor și psihologia muncii și organizațională. Variante metodologice

Modulul I: Psihologia Transporturilor (10 credite)

Modulul II: Psihologia Muncii şi Organizaţională (10 credite)

Data/Locație: 31 ianuarie – 02 februarie 2020 / Timișoara

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din România ca formare profesională continuă și este avizat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor

Taxa de organizare: 300 lei pentru un singur modul, 500 lei pentru ambele module

Organizatori:  Centrul de Psihologie Aplicată Timișoara și Asociația de Psihologie Ocupațională

Formatori: Psih.pr.supervizor  Danciu Oana Cristina, Psih.pr.supervizor  Doina Caxi

Telefon: 0722/246.262

E-mail: crisdanciu@gmail.com

Informații suplimentare:

Cursul are o ergonomie de timp, tematică și aplicabilitate practică pliabilă pentru fiecare domeniu psihologic abordat. Conținutul științific este elaborat astfel încât să fie corelat cu evaluarea psihologică practică și cu nevoia psihologului practician de a avea un ghid în aplicabilitate.

Modulul IPsihologia Transporturilor (10 ore)

  1. Prezentarea „Procedurii de lucru privind evaluarea psihologică”;
  2. Aspecte metodologice ale activităţii din domeniul transporturilor rutiere, navale, feroviare, aeriene;
  3. Prezentarea unor seturi de probe psihologice pentru evaluări în domeniile menţionate;
  4. Simularea unor evaluări psihologice;
  5. Studii de caz.

Modulul IIPsihologia Muncii şi Organizaţională (10 ore)

  1. Prezentarea „Procedurii de lucru privind evaluarea psihologică”;
  2. Aspecte metodologice ale activităţii din domeniul SSM;
  3. Prezentarea unor seturi de probe psihologice pentru evaluări în domeniile menţionate;
  4. Evaluarea psihologică în vederea ocupării funcţiilor publice din structurile antifraudă, a unor funcţii de conducere-decizie la nivel superior (manager, director general, magistrat);
  5. Elaborarea profilului psihologic.

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?