Formare continua in domeniul psihologiei – noiembrie 2017

Formare continua in domeniul psihologiei – noiembrie 2017

02-03 noiembrie 2017 – Dinamica relațiilor din cuplu și familie – Realități nerostite

03-04 noiembrie 2017Conferința Națională a Psihologilor Școlari – „Drepturile și nevoile copilului – provocări adresate familiei și școlii”

04 noiembrie 2017 – Workshop: Evaluare psihologică a copilului cu cerințe educaționale speciale (CES)

04-05 noiembrie 2017 – Workshop: Evaluarea personalității – de la normalitate la patologie

04-05 noiembrie 2017 – Workshop: Abordarea terapeutică a tulburărilor cauzate de uzul de substanțe – modul I și II

04-05 noiembrie 2017 – Workshop: Evaluarea clinica, psihodiagnostic și intervenție la adult și vârstnic

10 noiembrie 2017- Evaluarea complexa psihodiagnostica și psihopedagogica – alcătuirea raportului/profilului psihologic și planul de intervenție personalizat

10-12 noiembrie 2017 – Workshop: O abordare relațională și a dezvoltării în lucrul cu adictiile

11 noiembrie 2017 – Workshop: Evaluarea și expertiza psihologică clinică pentru copilul abuzat/neglijat

12 noiembrie 2017 – Workshop: Evaluarea și expertiza psihologică clinică în situații de divorț și alienare parentală

17-19 noiembrie 2017 – A cincea conferință științifică în domeniul psihologiei comunitare organizata în România – Strategii de abordare integrata a serviciilor psihologice, medicale si sociale in comunitate

17-19 noiembrie 2017 – Congres internațional: Cercetarea moderna în psihologie

18 noiembrie 2017 – Workshop: Evaluare psihologică a copilului cu cerințe educaționale speciale (CES)

18-19 noiembrie 2017 – Tulburările de limbaj și specificul terapiei logopedice în dislalie și dislexo-disgrafie

18-19 noiembrie 2017 – Conferință internațională: Neuropsihologia tulburărilor specifice de învățare (TSI)

18-19 noiembrie 2017 – Workshop: Evaluarea personalității – de la normalitate la patologie

25 noiembrie 2017 – Workshop: Trauma complexă. Diagnostic și tratament

25-26 noiembrie 2017 – Workshop: Afazia – evaluare, tehnici și metode de recuperare

25-26 noiembrie 2017- Tulburarile de limbaj si specificul terapiei logopedice în dislalie și dislexo-disgrafie

25-26 noiembrie 2017 – Conferința Națională Smart Psi „Aplicații practice în dezvoltarea psihologiei”, Ediția a VII-a

25-26 noiembrie 2017 – Workshop: Evaluarea personalității – de la normalitate la patologie

25-26 noiembrie 2017 – Workshop: Intervenţii psihoterapeutice de suport, pentru optimizare şi succes