Terapie sexuală. Model de evaluare clinică și intervenții validate științific

Curs de formare continuă: Terapie sexuală. Model de evaluare clinică și intervenții validate științific

Data/Locație: 27-28 februarie 2021 | online, Zoom

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din România ca formare profesională continuă și este avizat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor cu 8 credite profesionale.

Taxa de participare: 300 lei

Organizator: Asociația Catharsis

Formator: psih. Iulia Oprea

Telefon: 0723/992.930

E-mail: cursuri@asociatiacatharsis.ro

Cursul oferă un model de evaluare și conceptualizare a disfuncțiilor sexuale descrise în actuala ediție DSM-5, ca și intervenții și abordări terapeutice validate științific.

Site: http://www.asociatiacatharsis.ro/

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?