Formare continuă: Conferința națională NO ADDICT

Data / Locație: 10-12 septembrie 2020 | online

Credite Colegiul Psihologilor din România: evenimentul va fi creditat

Cursul se desfăşoară sub egida Colegiului Psihologilor din România și Colegiului Medicilor din România

Specialitatea profesională în care sunt valabile creditele CPR: în toate specialitățile în care se solicită o treaptă profesională superioară în regim autonom (din martie 2019 – prezent sunt necesare minimum 10 credite în profesie/an).

Taxa de participare: https://www.noaddict.ro/taxe-de-participare/

Organizatori: Bridging Eastern and Western Psychiatry în parteneriat științific cu Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie și Colegiul Medicilor Iași.

Coordonator program: Dr. Ovidiu Alexinschi, Medic Primar Psihiatru, Doctor în Științe Medicale

Telefon: 0745/353.727

E-mail: alexinschi@yahoo.com

Scopul Conferințelor No addict este de a populariza atât printre medicii de toate specialitățile, psihologi, psihoterapeuți cât și pentru cei interesați că există metode moderne, eficiente , cu rezultate atât pentru problemele legate de alcool cât și pentru etnobotanice, droguri,  joc patologic, internet etc.

Sursa: https://www.noaddict.ro/, 14 august 2020

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?