Conferința Clujeană de Medicină Legală, ediția a III-a

Data / Locație: 01-04 octombrie 2020 / Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 8

Cursul se desfăşoară sub egida Colegiului Psihologilor din România și Colegiului Medicilor din România

Cursul este autorizat de Colegiul Psihologilor din România ca formare profesională continuă și este avizat de Comitetul Director al Colegiului Psihologilor cu 20 credite profesionale.

Specialitatea profesională în care sunt valabile creditele CPR: în toate specialitățile în care se solicită o treaptă profesională superioară în regim autonom (din martie 2019 – prezent sunt necesare minimum 10 credite în profesie/an).

Organizator: Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca 

Simpozionul reunește tematici interdisciplinare din domenii conexe domeniului medico-legal (științe medicale, juridice, umane și de penitenciar) pentru a încuraja comunitatea locală și națională să participe la dezvoltarea modelului scientist-practitioner în medicină legală.

E-mail: imlconferinta@gmail.com 

Sursa: imlcj.ro, 24 februarie 2020

Pregătești sau aștepți un workshop de psihologie, un curs sau o conferință?