Sari la conținut

Fii inteligent! Nu fi violent!

Violența reprezintă, cu certitudine, una dintre problemele recurente ale societății contemporane, cu atât mai mult atunci când termenul se asociază, într-un firesc regretabil, pedepselor sau măsurilor privative de libertate. Amploarea formelor ei de manifestare determină implicații la fel de complexe, iar modalitățile de gestionare a fenomenului în unitățile sistemului penitenciar, care, de altfel, devin microsocietăți, își găsesc sorgintea în educație, elementul care înglobează toate resursele schimbărilor în bine.