Feedback-ul în comunicare

Feedback-ul este conexiunea inversă între destinatar şi iniţiatorul comunicării şi este ultimul pas care încheie, de regulă, comunicarea. Un feedback eficient, oferit într-un mod suportiv, ne ajută să conştientizăm ceea ce facem şi modul în care acţionăm şi ne oferă posibilitatea de a ne schimba comportamentul. Înainte să oferim feedback este important să reflectăm: „Va ajuta persoana să înveţe, să progreseze, să se dezvolte prin ceea ce-i spun acum?” „Va ajuta persoana să fie mai atentă la ceea ce face, la modul în care acţionează?”

Este specific, concret, să se refere la un comportament anume şi nu la comportament în general. Referirile indirecte sau vagi nu-i ajută pe cei ce primesc feedback, chiar dacă doresc să se schimbe.

Este concentrat asupra informaţiei relevante, importante, pe care ar putea s-o utilizeze; vom ţine cont de ceea ce ni s-a spus, nu de semnificaţia pe care o atribuim noi.

Nu folosim întrebarea „de ce?”, ci ne încadrăm în limitele comportamentului cuiva şi a reacţiei altcuiva la acesta. Dacă ţinem morală sau întrebăm o persoană de ce face un anumit lucru înseamnă să punem persoana într-o situaţie defensivă, blocând astfel şi comunicarea şi o posibilă schimbare de comportament.

Când primim feedback primim un cadou! Avem astfel posibilitatea să ne schimbăm şi să modificăm ceea ce facem şi modul în care acţionăm.