F52 Disfuncția sexuală

F52 Disfuncția sexuală

Jennifer A. Vencill și Eli Coleman

Disfuncțiile sexuale reprezintă un grup eterogen de tulburări caracterizate de dificultatea de a întreține relații sexuale sau de a avea comportamente sexuale, dificultate însoțită de distres (National Center for Health Statistics, 2013). Funcționarea sexuală presupune o interacțiune complexă între reacțiile fiziologice, factorii socio-culturali, funcționarea psihologică și, de multe ori, relațiile interpersonale. Perturbarea oricăruia dintre aspectele menționate mai sus poate avea un impact negativ asupra trăirii sexuale, motiv pentru care clienții se pot prezenta cu mai multe disfuncții sexuale comorbide, fiecare dintre acestea necesitând evaluare și diagnosticare pentru a putea fi tratată în mod adecvat. În Statele Unite, rata prevalenței disfuncțiilor sexuale este greu de stabilit din cauza lipsei datelor epidemiologice pe scară largă. Cu toate acestea, conform studiilor existente, disfuncțiile sexuale se numără printre problemele de natură psihologică întâlnite cel mai frecvent la nivelul populației generale (Simons & Carey, 2001).

Sursa: ICD-10-CM Studii de caz pentru viitorii psihologi clinicieni. Probleme psihologice și comportamentale. Coordonatori: Jack B. Schaffer, Emil Rodolfa