Evaluare psihologică a copilului cu cerințe educaționale speciale (CES)

Workshop: Evaluare psihologică a copilului cu cerințe educaționale speciale (CES)

Furnizor de formare profesională: Institutul de Psihologia Dezvoltării

Data/Locație:

07 octombrie 2017 – Pitești

04 noiembrie 2017 – Craiova

18 noiembrie 2017 – București

16 decembrie 2017 – Botoșani

Formator: Prof. univ. dr. Geanina Cucu-Ciuhan

Credite CPR : 10

Specialitatea profesională: Psihologie clinică, Psihologie educațională și consiliere vocațională.

Taxă: 250 lei

Înscrieri: geaninaciuhan@gmail.com

Informații suplimentare: Cursul are ca scop dezvoltarea unor abilități de diagnostic clinic și educațional țintite pe particularitățile copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

https://geaninacucuciuhan.com/