Director general adjunct – Protecţie Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa – 09 iulie 2018

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct – Protecţie Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă de director general adjunct:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: asistenţă socială, sociologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie, management, finanţe, contabilitate;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 3 ani.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 26 iunie 2018;
  • proba scrisă – 09 iulie 2018;
  • interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Sursa: Agenţa Naţională a Funcţionarilor Publici, 07 iunie 2018