Director executiv – Direcția Generală de Asistență Socială a oraşului Mioveni – 26 iulie 2018

Direcția Generală de Asistență Socială a oraşului Mioveni, judeţul Argeş  organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – director executiv – Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni, judeţul Argeş.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs pentru funcția vacantă:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii: asistenţă socială, sociologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, drept, ştiinţe administrative, sănătate, economie, management, finanţe, contabilitate (pot participa la concurs şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice);
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 16 iulie 2018;
  • proba scrisă – 26 iulie 2018;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România, 26 iunie 2018

Accesați: Posturi psiholog (18-24 iunie 2018)