Director (1 post) – Direcția de Asistență Socială Hunedoara, 09 octombrie 2019

Anunţ concurs: Direcția de Asistență Socială Hunedoara

Angajator: Direcția de Asistență Socială Hunedoara

Post: director executiv, clasa I.

Condiții specifice:

  • studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei; drept; ştiinţe administrative; sănătate; economie sau management, finanţe, contabilitate; alte domenii decât cele prevăzute cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă;
  • vechime în specialitate minimum 7 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs  – în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de concurs;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 09 octombrie 2019,ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Locația concursului: Sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, Str. Libertăţii nr. 17.

Telefon: 0254/712.079, interior 220.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1047, partea a III-a, Vineri, 06 septembrie 2019

Accesați: Posturi psiholog (26 august – 01 septembrie 2019)