Director (1 post) – Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, 30 septembrie 2019

Angajator: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Post: director adjunct gradul II

Condiții specifice:

  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii de licenţă: asistenţă socială sau sociologie, psihologie sau ştiinţe ale educaţiei; drept; ştiinţe administrative; sănătate; economie sau management, finanţe, contabilitate; alte domenii decât cele prevăzute cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • specializări/perfecţionări – cursuri în domeniul asistenţei sociale;
  • vechime în specialitate minimum 7 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20 septembrie 2019, ora 14.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 30 septembrie 2019,ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 07 octombrie 2019, ora 11.00.

Locația concursului: Bacău, Str. Ştefan cel Mare nr. 17A.

Telefon: 0372/777.859, interior 22.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1045, partea a III-a, Vineri, 06 septembrie 2019

Accesați: Posturi psiholog (26 august – 01 septembrie 2019)