Site de psihologie

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți – posturi psiholog practicant

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – psiholog practicant – Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități Șimian.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minimum 1 an;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, specialitatea psihologie clinică – treapta de specialitate practicant.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 22 ianuarie 2018;
  • interviul – 26 ianuarie 2018.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, telefon 0252/324.460.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială .

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1756, partea a III-a, Luni, 18 decembrie 2017