Site de psihologie

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – posturi vacante – director general

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – director general.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină. Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului şi absolvenţii cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute anterior, precum şi programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică, în condiţiile art.5 alin.4 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, absolvite în condiţiile legii;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 3 ani.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisă – 18 decembrie 2017;
  • interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România – http://posturi.gov.ro/ , 18 noiembrie 2017