Site de psihologie

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu – posturi vacante – psiholog

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – psiholog –  Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti;
  • 1 post – psiholog – Căminul pentru Persoane Vârstnice Hotarele.

Condiții specifice:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea psihologie;
  • vechime în muncă minimun 1 an.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 octombrie 2017;
  • proba scrisă – 01 noiembrie 2017;
  • interviul – 06 noiembrie 2017.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, şos. Alexandriei, nr.7-9, telefon 0246/214 011.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială .

Sursa: Posturi Vacante în Administrația Publică din România – http://posturi.gov.ro/ , 10 octombrie 2017