Site de psihologie

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna – posturi vacante – psiholog practicant

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – psiholog practicant – Compartimentul de Evaluare Inițială, Internare în Regim de Urgență, Repatriere, Consiliere;
  • 1 post – psiholog practicant – Centrul de Primire în Regim de Urgență „Prinț și Cerșetor”, Sfântu Gheorghe.

Condiții specifice:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental, ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă, psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de licenţă, psihologie, specializarea psihologie;
  • vechime de minimum 6 luni în specialitatea studiilor.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 31 octombrie 2017;
  • proba scrisă – 08 noiembrie 2017;
  • interviul – 13 noiembrie 2017.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială .

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.

Sursa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna – http://www.protectiasocialacv.ro/ , 20 octombrie 2017