Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad – posturi vacante – inspector superior

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor functii vacante, dintre care:

  • 1 post – inspector superior – Serviciul Monitorizare si Control Servicii Sociale pentru Persoane Vulnerabile Social.

Conditii specifice:

  • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in una din urmatoarele specializari:psihologie din cadrul domeniului de licenta psihologie, psihopedagogie speciala din cadrul domeniului de licenta stiinte ale educatiei;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 9 ani.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator:

  • depunerea dosarelor de concurs;
  • proba scrisa – 29 august 2017;
  • interviul – 31 august 2017.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul DGASPC Arad, telefon 0257/210 055, interior 119.

Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala .

Sursa: Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1102, partea a III-a, Vineri, 28 iulie 2017