Site de psihologie

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca – posturi vacante – psiholog principal

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

  • 1 post – psiholog principal – Centrul de Incluziune Socială.

Condiții specifice:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de psiholog, grad profesional principal: minimum 7 ani;
  • dovada că este membru al Colegiului Psihologilor din România sau dovada înregistrării cererii de înscriere în Colegiu, depusă cel târziu la data stabilită pentru etapa de selecție a dosarelor de înscriere la concurs.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 octombrie 2017;
  • proba scrisă – 27 octombrie 2017;
  • interviul – 02 noiembrie 2017.

Relații suplimentare se pot obține la sediul DASM din Municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii, nr. 1, camera 32, telefon 0371/328 737.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficiala .

Sursa: Direcția de Asistență Socială și Medicala Cluj-Napoca – http://dasmclujnapoca.ro/ , 05 octombrie 2017