Meniu Închide

Direcţia de Asistenţă Socială Aiud, Alba – posturi vacante

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs pentru ocuparea unor funcții vacante, dintre care:

 • 1 post – director executiv – Direcţia de Asistenţă Socială Aiud, Alba.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în asistenţă socială sau sociologie/ psihologie sau ştiinţe ale educaţiei/ drept/ ştiinţe administrative/ sănătate / economie sau management, finanţe, contabilitate;
  • pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile art. 13 alin. (3) din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 28 februarie 2018;
 • proba scrisă – 13 martie 2018;
 • interviul

Locaţia de desfăşurare a concursului: București, sediul ANFP.

Sursa: Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 10 februarie 2018

Vizitați și concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în domeniul psihologie